Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

3.9
καμιά φορά,

απ'αυτές τις φορές 

που δεν θες να ακούς κανέναν,

παίρνω το πιστολάκι απ'το ντουλάπι
και το βάζω στο τέρμα,

στο πιο δυνατό

να μην ακούω τίποτα

πέρα από αυτό

μου μιλάει η μοναξιά μου

οι άλλες φωνές βρίσκουν το τοίχος του 

και τα δάκρυα μου

αχ

να βλεπες τι γρήγορα στεγνώνουν